İş Güvenliği ihtiyaçlarınız için Eğitim, her ihtiyaç için İş Güvenliği çözümleri;

E-öğrenme

Saha Eğitimleri

Sınıf Eğitimleri

E- öğrenme mühendisliğinden geleneksel sınıf temelli öğrenmeye kadar, standart eğitim programları sunabiliyoruz ve talep üzerine özel geliştirilmiş programlar hazırlayabiliyoruz.

Doğru pedagojiyi kullanarak şirketinizde bir İş Güvenliği kültürü geliştirmek ve yetkinlik transferini geliştirmek için “Eğiticinin eğitimi” programlarını sunuyoruz.

İş Güvenliği Eğitimleri

Bilgi, beceri ve performansı arttırmak için gereken tüm güvenlik eğitimleri:

Genel Konular :

 • Çalışma mevzuatı
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Teknik Konular:

 • Yüksekte çalışma eğitimi
 • Kitleme- theessayclub.com Etiketleme eğitimi
 • Kaza analizi eğitimi
 • Sağlık güvenlik dökümanı hazırlama eğitimi
 • Risk analizi / Çalışma güvenlik analizi eğitimi
 • İş izin sistemi eğitimi

Sektörel Konular:

 • Rüzgar santrali montaj işleri iş güvenliği eğitimi
 • Rüzgar santrali servis bakım işleri iş güvenliği eğitimi
 • Elektrik İletim-dağıtım işlerinde iş güvenliği eğitimi
 • Telekominikasyon işlerinde iş güvenliği eğitimi
 • Üst yapı inşaatı iş güvenliği eğitimi
 • Cam işletmelerinde iş güvenliği eğitimi
 • Kuyumculuk sektöründe iş güvenliği eğitimi
 • Gıda üretim tesislerinde iş güvenliği eğitimi

Yangın Eğitimi & Yangın Tatbikatı

Birinci sınıf yangın eğitmenlerimizle yangın eğitimi vermekteyiz. Eğitimler sertifikalıdır.

Deprem,  Acil Kaçış Eğitimi & Tahliye Tatbikatı

Deprem ve acil kaçış ile ilgili personelleri eğitiyoruz. İşletmenizin acil durum risk analizi yapılarak tahliye tatbikatı gerçekleştiriyoruz.

Dijital Öğrenme Çözümleri:

Mesleki kalite, sağlık ve güvenlik gereksinimlerinizi içeren e- öğrenme modülleri ile çalışanlarınıza, İnternet’e ulaştıkları her yerde ve istedikleri zamanlarda eğitim veriyor ve belgelendiriyoruz.

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri:

Mesleki yeterlilik kanununa göre çalışanlarınızın sınavlarda başarılı olması için ön eğitim veriyor çalışanlarınız teknik bilgilerini arttırmasına yardımcı oluyoruz.